మార్చి 2023

Odd Numbers in Telugu – బేసి సంఖ్యలు

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో Odd Numbers కోసం డిస్కస్ చేసుకుందాం. Odd Numbers ని తెలుగులో బేసి సంఖ్యలు అని అంటారు. 2 తో భాగించినపుడు శేషం One వచ్చే సంఖ్యలను బేసి సంఖ్యలు అంటారు. 1, 3, 5, 7, 9 , … దశాంశ మానంలో ఒక సంఖ్య యొక్క ఒకట్ల స్థానంలో 1,3,5,7,9 ఉంటే అది బేసి సంఖ్య అవుతుంది. Ex : 21, 43, 59 etc సున్నా బేసి …

Odd Numbers in Telugu – బేసి సంఖ్యలు Read More »

Set of Real Numbers – 10th Class Maths Telugu

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో Real Numbers గురించి డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. Real Numbers ని తెలుగులో వాస్తవ సంఖ్యలు అని అంటారు. Real Numbers లో different category of numbers ఉంటాయి. Real Numbers అనునవి set of natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers. Real Numbers ని R చే సూచిస్తారు. Natural Numbers వీటిని తెలుగులో సహజ సంఖ్యలు అంటారు. వీటిని N …

Set of Real Numbers – 10th Class Maths Telugu Read More »

AP 10th Class Maths Solutions in Telugu

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో AP బోర్డు 10th క్లాస్ మ్యాథ్స్ సోలుషన్స్ కోసం డిస్కస్ చేసుకోవచ్ఛు. కింద మీకు చాప్టర్ wise లింక్స్ ఇస్తా. మీకు ఏ చాప్టర్ నుండి కావాలో ఆ చాప్టర్ కి వెళ్లి అందులో సోలుషన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవి మీకు ఎంతో హెల్ప్ అవుతాయి. Andhra Pradesh Board 10th Class Maths Solutions in Telugu Chapter 1: Real Numbers solutions for AP Board …

AP 10th Class Maths Solutions in Telugu Read More »

AP SSC 10th Class Maths Bits with Answers in Telugu

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో మనం AP బోర్డు 10th క్లాస్ మాథ్స్ బిట్స్ మరియు వాటి answers తెలుసుకోవచ్ఛు . ఇవి మీకు ఎంతో హెల్ప్ అవుతాయి మీరు పరీక్షలో మంచి మార్కులు తెచ్చుకొనుటకు ఇవి ఎంతో సహాయపడతాయి. Andhra Pradesh Board SSC 10th Class Maths Bits with Answers in Telugu Chapter 1: Real Numbers Bits for AP Board 10th ClassChapter 2: Sets Bits for …

AP SSC 10th Class Maths Bits with Answers in Telugu Read More »

Inter Groups Telugu – ఇంటర్ గ్రూప్ లు

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో ఇంటర్ గ్రూప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.  ఇంటర్ అనేది పదవ తరగతి తర్వాత చేసేది.  మనం పదవ తరగతి తర్వాత పాలీసెట్ రైట్ చేసి పాలిటెక్నిక్ జాయిన్ అవ్వవచ్చు లేదా ఇంటర్ లో జాయిన్ అవ్వవచ్చు.  10th కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి మనం ఎటువంటి ఎంట్రన్స్ పరీక్ష వ్రాయనవసరం లేదు.  మనం డైరెక్ట్ గా Govt లేదా ప్రైవేట్ జూనియర్ colleges లో ఇంటర్ జాయిన్ అవ్వవచ్చు.  …

Inter Groups Telugu – ఇంటర్ గ్రూప్ లు Read More »

What is Acute Angle Telugu

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో Acute Angle అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవచ్చు. దీనిని తెలుగులో అల్ఫ కోణం అంటారు. 0 మరియు 90 డిగ్రీల మధ్య ఉండే కోణమును Acute Angle అంటారు. Right Angle కన్నా small గా ఉండే Angle ని Acute Angle అని అంటారు. Polygons అయిన Triangle , Trapezoid , Parallelogram మొదలగు వాటిలలో ఈ కోణమును చూడవచ్చు. ఉదా : 30 డిగ్రీలు , 45 డిగ్రీలు …

What is Acute Angle Telugu Read More »

Types of Angles Telugu – కోణముల రకాలు

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో వివిధ Angles కోసం డిస్కస్ చేసుకుందాం. మనం ఈ కోణములు గురించి తెలుసుకోవాలీ. Geometry కోణములు అనే అంశం చాల ముఖ్యం. Acute Angle 0 మరియు 90 డిగ్రీల మధ్య ఉండే కోణమును Acute Angle అంటారు. దీనిని తెలుగులో ఆల్ఫ కోణం అంటారు. ఉదా : 35 degrees , 59 degrees. Right Angle 90 డిగ్రీల కోణమును Right Angle అంటారు. దీనిని తెలుగులో లంబ …

Types of Angles Telugu – కోణముల రకాలు Read More »

Scroll to Top